Värmekameror

Med värmekameror kan ni detektera värmekällor och tack vare den inbyggda intelligensen kan värmekameran sortera olika typer av värmekällor. Ett vanligt område är att detektera värme från människor i syfte att upptäcka intrång på ett område som ni vill bevaka.

Ett annat område är att upptäcka värmeökning samt eld i områden med lättantändligt material som avfall och farligt avfall. Avisering om upptäckt av brand eller temperaturökning genereras till antingen en kameracentral som är bemannad dygnet runt eller få notifieringar via sms eller epost. På så sätt kan man få igång en tidig insats om det börjar att brinna.

Camera Logic har erfarenhet av att leverera värmekameror åt kunder som hanterar farligt avfall samt annan typ av deponering som är lättantändlig. Med smarta lösningar kan man vinna många minuter vid en brand. Värmekameror med temperaturmätning håller dessutom koll på värmeökningar samt för loggar på temperaturen så att ni hinner att förebygga en möjlig antändning.