IP = ETT PROTOKOLL
 EN STANDARD

En säker arbetsplats

Med ett inbrottslarm skapas en trygg arbetsplats, störningar minimeras och produktionsbortfall undviks.
 
Syftet med ett inbrottslarm är att så tidigt som möjligt detektera ett intrång i de lokaler eller områden det är ämnat att skydda, för att sedan möjliggöra en snabb och korrekt åtgärd via uppkoppling mot larmcentral.

Inbrottslarm kan även integreras med till exempel ett passagesystem.